Διαλέξεις στο Πανεπιστήμιο Ο.Μ. BEKETOV Χαρκόβου Ουκρανίας από τον κ. Γιώργο Καλοκέντη

ΣΥΛΛΟΓΟΣ " Ολβία Πόλις " - Πολίτες για την Ευρώπη & τον πολιτισμό ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ    - ΑΙΓΙΝΑ       4/10/2019 --  Ο πρόεδρος του Συλλόγου "Ολβία Πόλις" κ. Γιώργος Καλοκέντης θα πραγματοποιήσει κατόπιν τιμητικής πρόσκλησης του καθηγητού κ. BABAEV V. Πρύτανη του Κρατικού Πανεπιστημίου Αστικής Οικονομίας O.M.BEKETOV - Χάρκοβο Ουκρανίας , …