Εκπρόσωποι του Συλλόγου στα Γραφεία Ευρωπαικού Κοινοβουλίου

Συνάντηση με τον κ. Γιάννη Κοκκάλα , αναπληρωτή Διευθυντή του Γραφείου Ευρωπαικού Κοινοβουλίου στην Αθήνα είχαν οι εκπρόσωποι του Συλλόγου μας Γιάννης Λυκούρης και Γιώργος Καλοκέντης την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στίς 11.οο .
Η συνάντηση είχε σκοπό να διερευνηθούν οι δυνατότητες και να τεθούν οι βάσεις μιάς καρποφόρου συνεργασίας του Συλλόγου “Ολβία Πόλις”- Πολίτες για την Ευρώπη και τον πολιτισμό με τους υπευθύνους του Γραφείου Ε.Κ. , σε όλα τα θέματα που αφορούν την υλοποίηση προγραμμάτων της Ε.Ε. , συμμετοχή ή υλοποίηση εκδηλώσεων , ενημέρωση για το έργο και τούς στόχους της ΕΕ , επίτευξη δημιουργικής επικοινωνίας μεταξύ των Ελλήνων πολιτών με τούς πολίτες των άλλων Ευρωπαίων πολιτών και πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα .

page1

Advertisements