Αδελφοποιήσεις Πόλεων : η πόρτα για το αύριο

Αδελφοποιήσεις Δήμων: η πόρτα για το αύριο

«Αδελφοποίηση για τον κόσμο του αύριο» ήταν το θέμα του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου που διοργάνωσε η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας σε συνεργασία με το CEMR, και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη Ρόδο, από τις 10 μέχρι και τις 12 Μαΐου. Στο συνέδριο συμμετείχε και ο Δήμαρχος Παγγαίου Τριαντάφυλλος Κουκούδης, ο οποίος είχε σειρά επαφών με αιρετούς από όλη την Ελλάδα και από όλη την Ευρώπη.

Ενώ διμερείς σχέσεις μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών υπήρχαν από την Αρχαία Ελλάδα, η έννοια της αδελφοποίησης πόλεων γεννήθηκε κυρίως από την εμπειρία των δύο παγκοσμίων πολέμων του 20ου αιώνα, όταν εκατοντάδες ευρωπαϊκών πόλεων αποφάσισαν ότι η ανάπτυξη σχέσεων, πέρα από τα παλαιά εθνικά σύνορα, στο επίπεδο της λαϊκής βάσης, ήταν ένας ουσιαστικός τρόπος οικοδόμησης μιας ειρηνικής Ευρώπης. Το 1951, δημιουργήθηκε το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CEMR), τα μέλη του οποίου φρόντισαν η αδελφοποίηση πόλεων να αποτελέσει ένα διαρκές, διαρθρωμένο Πανευρωπαϊκό κίνημα. Αργότερα, το 1988, ανταποκρινόμενη σε ενέργειες του CEMR, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέπτυξε ένα πρόγραμμα αδελφοποιήσεων πόλεων, παρέχοντας ουσιαστικά οικονομική υποστήριξη στη διαδικασία.
Σήμερα, πόλεις από περισσότερες από 30 ευρωπαϊκές χώρες έχουν δημιουργήσει έναν ιστό 30.000 αδελφοποιήσεων, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία μιας Ευρώπης των πολιτών. Η αδελφοποίηση, φέρνει τους πολίτες συμμέτοχους σε συγκεκριμένες δράσεις και προωθεί την προσέγγιση και τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των λαών τη Ευρώπης.
Στο σημερινό, γρήγορα μεταβαλλόμενο κόσμο, μεγάλο μέρος των δράσεων αδελφοποίησης βασίζεται στην εξερεύνηση και την ανταλλαγή ιδεών επί συγκεκριμένων θεμάτων και ζητημάτων. Κοινωνική συμμετοχή, οικονομική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, αποτελούν μονάχα μερικούς από τους τομείς στους οποίους η αδελφοποίηση μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Αναπτύσσοντας στιβαρές σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ πόλεων με διαφορετική κουλτούρα και ιστορία, η αδελφοποίηση προσφέρει το ιδανικό πλαίσιο για την ανταλλαγή εμπειριών. Έτσι, οι δεσμοί αυτοί μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη της τεχνικής συνεργασίας που θα επιτρέψει την αποτελεσματική ανταπόκριση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Χάρη στις νέες τεχνολογίες, η αδελφοποίηση στον 21ο αιώνα επιτρέπει τη δικτύωση και μεγαλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτών της Ευρώπης, περιλαμβανομένων φορέων της τοπικής ζωής, οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών, σχολείων, πανεπιστημίων, καθώς και του ιδιωτικού τομέα που εμπλέκουν τους πολίτες στην υλοποίηση έργων στις πόλεις τους. Προωθώντας δεσμούς μεταξύ Ανατολής και Δύσης καθώς και μεταξύ του Βορρά και του Νότου της Ευρώπης, η αδελφοποίηση συμβάλλει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνοχής. Η αδελφοποίηση με εταίρους στη νοτιοανατολική Ευρώπη μπορεί να συμβάλει στην επικράτηση της ειρήνης και της Δημοκρατίας στην περιοχή, ανοίγοντας το δρόμο για πιθανή ένταξη στην Ε.Ε. Τέλος, κάνοντας ένα άνοιγμα προς μη ευρωπαϊκές χώρες, η αδελφοποίηση συμβάλει στην ειρήνη και την αμοιβαία κατανόηση με τους γείτονες, ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, αλλά και ευρύτερα, με εταίρους από τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με 27 κράτη-μέλη και 500 εκατομμύρια πολίτες, βρίσκεται σε μια καμπή της ιστορίας της. Το CEMR πιστεύει ότι το μέλλον της ΕΕ εξαρτάται από την ικανότητα της να εμπλέξει τους πολίτες της στο «Ευρωπαϊκό έργο». Σήμερα, περισσότερο από ποτέ η αδελφοποίηση παραμένει ο καλύτερος τρόπος προσέγγισης πόλεων και πολιτών από κάθε γωνιά της Ευρώπης, ώστε να γίνει η έννοια του ευρωπαίου πολίτη πραγματικότητα. Συνεπώς το συνέδριο της Ρόδου σηματοδότησε τη δέσμευση προς όλους τους πολίτες της Ευρώπης, να τους συσπειρωθούν πίσω από ένα κοινό έργο: Μια Ευρώπη της ειρήνης, της ευημερίας, της κατανόησης και της ισότητας. Μια Ευρώπη από τους πολίτες της και για τους πολίτες της.
Εκατοντάδες αιρετοί από ολόκληρη την Ευρώπη, είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν πληροφορίες για την αδελφοποίηση και να αναζητήσουν μαζί τρόπους να ανταποκριθούν στις επερχόμενες προκλήσεις. Το συνέδριο της Ρόδου απετέλεσε μια ευκαιρία για την ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων και αποτελεσματικών δράσεων αδελφοποίησης για την Ευρώπη του 21ου αιώνα.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του πανευρωπαϊκού συνεδρίου, παρουσιάστηκαν ενδιαφέρουσες εισηγήσεις, όπως «η αδελφοποίηση για τον κόσμο του αύριο», η παρουσίαση του νέου προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» και συγκεκριμένα της ενότητας για τις αδελφοποιήσεις, η ενεργή συμμετοχή στις αδελφοποιήσεις ως ένα εργαλείο κοινωνικής ένταξης, οι «νέοι και αδελφοποίηση, εισαγωγή στο δημόσιο βίο», η διατήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς μέσα από την αδελφοποίηση, η αδελφοποίηση ως φόρουμ για μια οικονομική και κοινωνική Ευρώπη, η αδελφοποίηση ως γέφυρα διαλόγου και ειρήνης στη Μεσόγειο, από την αδελφοποίηση στην αναπτυξιακή συνεργασία, ποιο το μέλλον της αδελφοποίησης, τι διακυβεύεται και ποιοι οι τομείς προτεραιότητας, και τέλος η εφαρμογή των εργαλείων του CEMR για την αδελφοποίηση του αύριο.

Advertisements