Συγκέντρωση βιβλίων για τούς Ελληνες της Ουκρανίας

Ο Σύλλογος μας απεφάσισε όπως στα πλαίσια των διεθνών συνεργασιών του , συγκεντρώσει Ελληνικά βιβλία ή δίγλωσσα ( Ελληνικά – Αγγλικά ή  σε άλλη γλώσσα) τα οποία θα σταλούν στις Ελληνικές  Βιβλιοθήκες που λειτουργούν στά  χωριά και τις πόλεις της Ουκρανίας όπου υπάρχει Ελληνόφωνος πληθυσμός .    Εξετάζουμε ακόμα την περίπτωση να  ιδρυθεί μιά βιβλιοθήκη σε κάποιο από τα χωριά αυτά  με το όνομα του νησιού μας » ΑΙΓΙΝΑ » αφιερωμένη στην Ελληνο- ουκρανική φιλία και συνεργασία .

Τα βιβλία που θα συγκεντρωθούν θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση . Παρακαλόυμε επικοινωνήστε με τον κ. Γιώργο Καλοκέντη στο Δημαρχείο Αίγινας ή με τον κ. Κασελούρη Απόστολο στην Δημόσια Βιβλιοθήκη Αίγινας για να πληροφορηθείτε πώς θα παραδώσετε τα βιβλία που θα διαθέσετε για τον παραπάνω σκοπό

Advertisements