ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο σκοπός ίδρυσης του Συλλόγου μας και το όρομά μας είναι :
Να δοθεί η ευκαιρία στους πολίτες της Αίγινας και της Ελλάδας ολόκληρης ώστε να έλθουν σε επαφή με τούς πολίτες των χωρών της Ευρώπης και του κόσμου , να αποκομίσουν εμπειρίες , να ανταλλάξουν απόψεις , να συμμετάσχουν ενεργά και δυναμικά στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης ενωμένης με συνέπεια , συνοχή , αλληλεγγύη και αδελφικότητα στο πλαίσιο της πολιτισμικής της πολυμορφίας και διαφορετικότητας.
– Η συμβολή στην διαμόρφωση μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής ταυτότητας, βασισμένης σε αναγνωρισμένες και διαμορφωμένες κοινές αξίες, κοινή ιστορία και πολιτισμό, με βάση τον άνθρωπο και τις ανάγκες του .
– Η βελτίωση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των πολιτών, μέσα από τον σεβασμό και τον διάλογο , ως βασικά στοιχεία της ένταξης τους σε μια ευνομούμενη κοινωνία Ευρωπαίων πολιτών , στηριγμένης στις αρχές της ελευθερίας , της δημοκρατίας , της δικαιοσύνης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
– Η συνεργασία με επιστημονικούς και πνευματικούς φορείς, εθελοντικές οργανώσεις, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή ώστε να προωθηθεί η έρευνα και η ευαισθητοποίηση στα θέματα προώθησης των Ευρωπαϊκών ιδεών .


Μέσα για την πραγματοποίηση των προαναφερόμενων σκοπών είναι:
1. Η συμμετοχή σε πρωτοβουλίες και προγράμματα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης , κρατικών οργανώσεων, δημόσιων φορέων και διεθνών οργανισμών, για την προώθηση των ζητημάτων που αφορούν την προβολή της Ευρωπαϊκής ιδέας και ολοκλήρωσης και η συνεργασία με τις Δημοτικές, Νομαρχιακές και κρατικές αρχές της Ελλάδας και του εξωτερικού, Πανελληνίους και Διεθνείς Συλλόγους και ομάδες πολιτών καθώς και με Ιδρύματα, Νομικά Πρόσωπα και Ερευνητικά κέντρα με παρεμφερείς σκοπούς
2. Η υλοποίηση προγραμμάτων και συναντήσεων μεταξύ ατόμων , κοινοτήτων, οργανισμών, ομάδων , αδελφοποιήσεων μεταξύ πόλεων και ομάδων πολιτών , πολιτιστικών εκδηλώσεων , εκθέσεων , διαλέξεων , εργασιών , ερευνών , σεμιναρίων , εκπαιδευτικών προγραμμάτων , δημοσκοπήσεων , δημοσιεύσεων στον τύπο και στο διαδίκτυο , εκδόσεων, προβολών, ιδρύσεως και λειτουργίας βιβλιοθήκης , ώστε να ανταλλαγούν εμπειρίες και απόψεις και να προκύψουν διδάγματα και συμπεράσματα που θα συντελέσουν στην οικοδόμηση και την επιτυχημένη σημερινή και μελλοντική πορεία της Ευρώπης .
3. Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων του Συλλόγου με διαρκή επαφή των μελών του με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τα μέσα ενημέρωσης και την κοινή γνώμη.
4. Η συγκρότηση ομάδων εργασίας, επιστημονικών επιτροπών και ομάδων 5. Η χρήση των μέσων μαζικής ενημέρωσης με σκοπό την πληροφόρηση της κοινής γνώμης και την συμπαράσταση σε θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τέλος κάθε νόμιμη δραστηριότητα για την ευόδωση των σκοπών του Συλλόγου.

Advertisements